Wat is de App Acute Patient?
De App Acute Patient is ontworpen om in veel voorkomende situaties met acuut zieke patiënten zo snel en efficiënt mogelijk (binnen 30 minuten) tot een werkbare diagnose en behandeling te komen. De beslisbomen 'achter' de vragen en ja/nee antwoorden zijn gebaseerd op klinische ervaring en actuele wetenschappelijke literatuur.

Hoe is de App Acute Patient te gebruiken?
Vanuit de situatie van de patiënt kan, aan de hand van vraag en ja/nee antwoord snel tot een waarschijnlijke diagnose en therapie gekomen worden.
Ook is er voor ruim 70 acute ziektebeelden via de Index een samenvatting volgens de ‘ABCDE’-systematiek beschikbaar.

Wie is het team achter Acute Patient?
Het team van Acute Patient bestaat uit ervaren internisten, jonge internisten in opleiding en intensive care artsen werkzaam in het Slotervaartziekenhuis te Amsterdam. Het team wordt afhankelijk van het ziektebeeld versterkt met subspecialisten. Naast het dagelijkse werk van patiëntenzorg, opleiden van jonge artsen en wetenschappelijk onderzoek zijn wij bezig met innovatie van de gezondheidszorg.

Waarom de App Acute Patient?
In de opleiding tot medisch specialist is het leerproces doorgaans gericht op kennisverwerving over ziektebeelden. Hiervoor is het nodig de naam van het ziektebeeld te weten, dus de diagnose bij de patiënt gesteld te hebben. In de acute situatie is de diagnose meestal niet duidelijk.
In de App Acute Patient hebben wij daarom voor de meest voorkomende medische acute situaties het proces omgedraaid. We redeneren vanuit de acuut zieke patiënt naar de diagnose en de behandeling. Het denkproces in ons hoofd wordt gevolgd via onderscheidende vragen en ja/nee antwoorden; bijvoorbeeld: 'is de ademweg vrij?' Ja/Nee.

Contact
Graag vernemen wij reacties en/of suggesties voor verbeteringen! Deze kunnen gemaild worden naar 30Minutes@slz.nl.